Welkom

LAATSTE NIEUWS

Bouwbericht BAAK - voorbereiden verleggen Droespolderweg
Om Rozenburg tijdens de bouw van de Maasdeltatunnel bereikbaar te houden, verleggen we tijdelijk de Droespolderweg en maken we nieuwe aansluitingen op de Botlekweg en de Boulevard

lees meer


---------------------

Nieuwe inrichting rond de in-/uitritten van de bedrijven.
Deze voldoet niet aan de huidige richtlijnen zoals die door de CROW zijn opgesteld. De bestaande zichtlijnen zijn niet in orde. Het Havenbedrijf gaat ervoor zorgen dat deze zichtlijnen wel aan de eisen voor verkeersveiligheid voldoen.

lees meer


---------------------
Hinder werkzaamheden Blankenburgverbinding

lees meer

_____________
POLITIENIEUWS: Parkeerverbod zone Distripark lees meer>

 

Beste belanghebbende van het ”Distri Park Botlek”,  9 april 2018


Het bestuur is verheugd eindelijk te kunnen melden dat de werkzaamheden aan het Camera Netwerk Botlek Distripark nu dan echt gaan beginnen.

De afgelopen maanden is het bestuur volop bezig geweest met Havenbedrijf de vergunningen in orde te krijgen en de start van de aanleg glasvezel te realiseren. Nu kunnen we de BIZ afsluiten en ons budget verantwoorden.

We hopen in Mei het netwerk operationeel te hebben, waarna we dat
graag met de vertegenwoordigers van de bedrijven op het park vieren,
dit zal gebeuren na een Algemene vergadering van de Belangenvereniging,
waarbij enkele wijzigingen op de agenda staan.

Ondergetekende zal zijn functie als voorzitter neerleggen, we zijn bezig met vervanging, maar horen graag of er nog mensen zijn die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Op dit moment zijn er slechts 2 bestuursleden, de voorkeur gaat uit naar 5 bestuursleden.

Na de aanleg van het Camera netwerk, wat te zijner tijd onderdeel gaat uitmaken van het Seaport Netwerk,  zal dit jaar ook nog een aanvang gemaakt worden met het vervangen van de verouderde verlichting door Ledarmaturen door het havenbedrijf Rotterdam.

Check de website voor nadere berichtgeving.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt U op de website de
gegevens vinden van het secretariaat of spreek één van de bestuursleden
direct aan.
 
Het Bestuur van de Belangenvereniging,
Peter Hoozemans en
Chris Gerhardt
 

AGENDA
1 items

16-08-2016   

Verslag en de uitleg voor degenen die niet bij de jaarlijkse bijeenkomst waren op 2 juni, 2016.>
NIEUWS
59 items

16-01-2019

Bouwbericht BAAK - voorbereiden verleggen Droespolderweg>

24-10-2018

Nieuwe inrichting rond de in-/uitritten van de bedrijven>

28-09-2018

NIEUWS van BAAK BBV Omgeving>

27-11-2017

Parkeerverbod zone distripark>

11-07-2017

Bericht van het bestuur>
WEER ROTTERDAM
VERKEER ROTTERDAM

VERVOER