Nieuwe inrichting rond de in-/uitritten van de bedrijven

Nieuwe inrichting rond de in-/uitritten van de bedrijven

d.d. 24 oktober 2018

Het Distripark Botlek bestaat ruim 25 jaar. De inrichting van de openbare ruimte voldoet niet meer aan de huidige eisen. De verkeersveiligheid laat te wensen over. De 2-baanswegen met een toegestane

snelheid van 80 km/uur in combinatie met langsparkeervakken voor trucks/trailers en relatief veel in- en uitritten zorgen voor een onveilige situatie en een onveilig gevoel bij gebruikers. In de winter is dit probleem groter dan in de zomer vanwege de laagstaande zon gedurende een langere periode.

 

Een van de punten die in het Distripark wordt aangepakt (naast aanbrengen led-verlichting, plaatsing van camera’s en handhaving) is de inrichting rond de in-/uitritten van de bedrijven. Deze voldoet niet aan de huidige richtlijnen zoals die door de CROW zijn opgesteld. De bestaande zichtlijnen zijn niet in orde. Het Havenbedrijf gaat ervoor zorgen dat deze zichtlijnen wel aan de eisen voor verkeersveiligheid voldoen. Daartoe wordt een deel van de parkeerplaatsen opgeheven en worden er bomen gekapt. Dit op plekken waar die bomen en/of geparkeerde voertuigen binnen de zone van de zichtlijnen staan.

 

Op de bijgevoegde tekening zijn de uit te voeren maatregelen opgenomen. De uitvoering zal naar verwachting begin 2019 plaatsvinden. Het inzaaien van het groen vindt plaats in april 2019.

Ontwerp vak ABC - PDF
Ontwerp vak DEF - PDF

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven met vriendelijke groet

 

Havenbedrijf Rotterdam

2018-10-24 :: Nieuws

<- terug
AGENDA
1 items

16-08-2016   

Verslag en de uitleg voor degenen die niet bij de jaarlijkse bijeenkomst waren op 2 juni, 2016.>
NIEUWS
59 items

16-01-2019

Bouwbericht BAAK - voorbereiden verleggen Droespolderweg>

24-10-2018

Nieuwe inrichting rond de in-/uitritten van de bedrijven>

28-09-2018

NIEUWS van BAAK BBV Omgeving>

27-11-2017

Parkeerverbod zone distripark>

11-07-2017

Bericht van het bestuur>
WEER ROTTERDAM
VERKEER ROTTERDAM

VERVOER