Parkeerbeleid Rotterdams Havengebied.

Sinds medio 2012 wordt in het Rotterdam Havengebied een strikt(er) parkeerbeleid gehandhaafd. Het e.e.a. houdt in, dat chauffeurs niet meer langs de openbare weg in hun cabines mogen overnachten. Dat mag alleen nog maar op de 3 thans aanwezige betaalde truckparkings op de Waalhaven, bij Restaurant de Punt en bij het Routiersrestaurant, de beide laatste restaurants in het Botlekgebied. Op deze 3 truckparkings zijn in totaal 268 parkeerplaatsen beschikbaar. In de periode van 06.00 uur tot 20.00 is het parkeren gratis. In de periode van 20.00 uur tot 06.00 de volgende dag is het tarief € 1,- per uur met een maximum van € 10,- per nacht.

Toen men dit parkeerbeleid heeft ingevoerd, voerde men tevens een verbod in voor wat betreft het parkeren van chassis’ en losse trailers op de langs de openbare wegen aanwezige parkeerplaatsen. Dit parkeerverbod geldt op werkdagen van 20.00 uur tot 06.00. In de weekenden mag men helemaal geen chassis’ en losse trailers op de langs de openbare weg aanwezige parkeerplaatsen parkeren. Alleen op de 76 aanwezige parkeerplaatsen aan de van Meelstraat op de Waalhaven kan men tegen betaling chassis’ en losse trailers parkeren. Aangezien er de nodige verwarring heerste, en nog steeds heerst, omtrent de exacte wijze van handhaven, heeft ondergetekende met een aantal collega bedrijven uitleg gevraagd bij die afdeling van het Rotterdamse Havenbedrijf, die de afdeling Handhaving aanstuurt.

Handhaving vindt plaats op basis van art 5.6 van de voor het Rotterdams Havengebied geldende APV. Dit artikel bepaalt, dat een chassis of een trailer maximaal 72 uur (3 aaneensluitende dagen) op een langs de openbare weg gelegen parkeerplaats mag worden geparkeerd. Als na die termijn wordt geconstateerd, dat de bewuste trailer nog steeds op dezelfde plek geparkeerd staat, zal de eigenaar van het chassis of de trailer een brief ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat de Gemeente Rotterdam het voornemen heeft een Last onder Dwangsom op te leggen. Indien daartoe wordt besloten zal de eigenaar van het chassis of de trailer de opdracht krijgen het bewuste object niet langer dan op 3 dagen op de weg te plaatsen. Wanneer dan opnieuw geconstateerd zou worden, dat hetzelfde chassis of dezelfde  trailer in strijd met art 5.6 van de APV op de weg geparkeerd staat (een Last onder Dwangsom wordt uitgemaakt op kenteken, hoewel dat nog niet voor de volle 100% zeker is), wordt een dwangsom opgelegd van € 100,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 2.000,-. Daarna zou het chassis of de trailer weggesleept kunnen worden op kosten van de eigenaar.

Voordat de Gemeente echter zal besluiten om de Last onder Dwangsom op te leggen krijgt de eigenaar van het chassis of de trailer de gelegenheid om bedenkingen tegen het voornemen kenbaar te maken. De eigenaar dient dan wel binnen 7 dagen na dagtekening van de eerste brief waarin het voornemen voor het opleggen van de last onder Dwangsom wordt aangezegd, schriftelijk te reageren.

Men zou dan tevens 4 dagen de tijd hebben om het chassis of de trailer in kwestie weg te halen. Waar deze termijn vandaan komt is ondergetekende nog niet helemaal duidelijk. De Gemeente Rotterdam heeft echter toegezegd met een schriftelijke uitleg te zullen komen v.w.b. de exacte werking van het nieuwe Parkeerbeleid. Ondergetekende pretendeert niet volledig of juist te informeren. Op diverse sites staan regels en uitleg omtrent bovenstaand beleid. Zodra er meer duidelijkheid omtrent het e.e.a. bestaat, wordt u opnieuw geïnformeerd.

www.truckparkingrotterdam.com
www.rotterdam.nl/handhaving
www.portofrotterdam.com/bereikbarehaven

 

Chris Gerhardt.

2013-06-14 :: Nieuws

<- terug
AGENDA
1 items

16-08-2016   

Verslag en de uitleg voor degenen die niet bij de jaarlijkse bijeenkomst waren op 2 juni, 2016.>
NIEUWS
59 items

16-01-2019

Bouwbericht BAAK - voorbereiden verleggen Droespolderweg>

24-10-2018

Nieuwe inrichting rond de in-/uitritten van de bedrijven>

28-09-2018

NIEUWS van BAAK BBV Omgeving>

27-11-2017

Parkeerverbod zone distripark>

11-07-2017

Bericht van het bestuur>
WEER ROTTERDAM
VERKEER ROTTERDAM

VERVOER