BIZ*

Bedrijveninvesteringszones: BIZ

Op veel bedrijvenlocaties willen ondernemers gezamenlijk investeren om de veiligheid of aantrekkelijkheid van het gebied te verhogen. Het ontbreekt echter vaak aan de benodigde financiering, een evenwichtige verdeling van de kosten en goede afspraken met de gemeente over wederzijdse verantwoordelijkheden. Tot 1 januari 2012 konden ondernemers en gemeenten zich daarom opgeven voor de experimentenwet Bedrijven Investeringszone (BIZ).

BIZ: gezamenlijk investeren

Een BIZ is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte en waar alle ondernemers in het gebied aan meebetalen. De financiering vindt plaats middels een gebiedsgerichte heffing, de BIZ-bijdrage, die de gemeente op verzoek van een meerderheid van de ondernemers kan innen. De opbrengst vloeit weer terug naar de ondernemers om de door hen gewenste activiteiten uit te voeren. De activiteiten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op:

 • veiligheid: extra toezicht, verlichting, hekwerken of camerabewaking;
 • bereikbaarheid: bewegwijzering en verkeersvoorzieningen;
 • aantrekkelijkheid: schoonmaak, onderhoud, groenvoorziening, promotie en evenementen.

Doel van de BIZ

De beoogde resultaten zijn:

 • minder kosten door gezamenlijke inkoop van diensten;
 • meer omzet door meer bezoekers;
 • het gebied wordt aantrekkelijker en veiliger.

Het concept BIZ wordt in het buitenland al met succes toegepast. Daar heet het Business Improvement District (BID). 

Aan de slag met BIZ

 • De ondernemers organiseren zich in een stichting of vereniging.
 • Ze maken een plan en zorgen voor voldoende draagvlak.
 • Gemeente en ondernemers maken afspraken over uitvoering van dit plan.
 • De gemeente organiseert een draagvlakmeting onder alle ondernemers. Als deze positief uitvalt, dan kan de BIZ doorgang vinden.
 • Namens de ondernemers int de gemeente vervolgens een heffing, de BIZ-bijdrage. Zo ontstaat er een budget voor investeringen in het gebied.

AGENDA
1 items

16-08-2016   

Verslag en de uitleg voor degenen die niet bij de jaarlijkse bijeenkomst waren op 2 juni, 2016.>
NIEUWS
59 items

16-01-2019

Bouwbericht BAAK - voorbereiden verleggen Droespolderweg>

24-10-2018

Nieuwe inrichting rond de in-/uitritten van de bedrijven>

28-09-2018

NIEUWS van BAAK BBV Omgeving>

27-11-2017

Parkeerverbod zone distripark>

11-07-2017

Bericht van het bestuur>
WEER ROTTERDAM
VERKEER ROTTERDAM

VERVOER